Wednesday, May 23, 2007

Hillsong United - Evermore

This is Marty Sampson of Hillsong Australia. Sana maganda rin boses ko. Fustrated singer ako. Pero basta para kay God kakanta ko kahit mabingi na lahat ng katabi ko.

No comments: