Friday, June 13, 2008

The Echo Trailer

Wala ng pipigil pa! Pigil Hiningha (Cliche`)

Galing talaga ni Direk Yam!

No comments: